TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

image81

TİO YETKİ BELGESİ

Karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ve bu faaliyetlerde bulunanların alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini tespit etmek amacıyla hazırlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yayınlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-13.htm

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesine sahip olmadan organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere 15.000 TL idari para cezası düzenlenecektir.

TİO YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU

TİO Yetki Belgesi  için dosyanızı  hazırlayıp, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvurup, belgeniz düzenlenene kadar işlemlerinizi takip ediyoruz. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

ÜDY-ODY BELGESİ ŞARTI

Taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip kurum ve kuruluşlarda tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yapan kişilerden en az birisinin ÜDY belgesi alması gerekir. Bu belge kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda istihdam edilen en az iki kişinin ODY belgesine sahip olmaları gerekir. ODY-ÜDY belgeli personel bulundurmayan taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahiplerine olmayan belge başına 2000 TL idari para cezası uygulanır.

SINAVSIZ ÜDY-ODY BELGESİ ALIMI

Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetleri ile ilgili şirketlerde 1 Ocak 2019 öncesi en az 3 yıl çalıştığını belgeleyen çalışanlara muafiyet kapsamında ODY belgesi sınavsız olarak verilir. Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetleri ile ilgili şirketlerde 1 Ocak 2019 öncesi en az 3 yıl imza yetkilisi olduğunu belgeleyen işverenlere muafiyet kapsamında ÜDY belgesi sınavsız olarak verilir. Sınavsız ÜDY-ODY belgesi başvurusu ve takibi kurumumuzca yapılmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.

ÜDY-ODY BELGESİ EĞİTİMLERİ

Muafiyet kapsamına girmeyen kişiler ÜDY-ODY belgesini, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen mesleki eğitim kuruluşlarından alacakları eğitim sonunda girecekleri sınavda başarılı olmak şartıyla alabilirler. Kurumumuz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup,  başarı odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla ÜDY-ODY belgesi eğitimlerini vermektedir. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.